Sopimusehdot

LVIS-Tietoverkko Oy on Ahlsell Oy:n, LVI-Dahl Oy:n, Onninen Oy:n, Rexel Finland Oy:n ja SLO Oy:n omistama yritys, joka tarjoaa näiden tukkujen asiakkaille sähköisen kaupankäynnin järjestelmän, LVISNetin.

LVISNet-palvelu toimii Itella-konserniin kuuluvan OpusCapitaan rakennetun palvelujärjestelmän kautta. LVIS-Tietoverkko antaa asiakkaalle oikeuden käyttää järjestelmää seuraavin ehdoin:

  • Asiakas sitoutuu noutamaan sähköiset laskunsa yritysohjelmaan riittävän usein pystyäkseen maksamaan laskunsa viimeistään nettoeräpäivään mennessä.
  • Asiakkaan sähköisessä kaupankäynnissä käyttämät tiedot eivät saa olla lain, asetusten eikä hyvän tavan vastaisia.
  • Tämä sopimus ei oikeuta asiakasta toimimaan myyvänä osapuolena LVISNet-palvelussa.
  • Lisäksi tähän sopimukseen sovelletaan OpusCapita Oy:n yleisiä sopimusehtoja.