MIKÄ LVISNET ON

LVISNet-palvelussa mukana olevat tavarantoimittajat ovat: Ahlsell, LVI-Dahl Oy, Onninen, Rexel Finland ja SLO. LVISNet sähköistää tukkujen ja heidän asiakkaidensa välisen kaupankäynnin. LVISNet toimii yhteistyössä alan ohjelmistotalojen kanssa ja on suora sähköinen yhteys asiakkaan ohjelmiston ja LVISNet-tukkujen välillä. Se välittää sähköisesti tilauksia, tilausvahvistuksia, lähetteitä ja ostolaskuja sekä reaaliaikaisia saatavuuskyselyjä. LVISNetin kautta urakoitsija saa ostolaskut yritysohjelmaansa viite- ja rivitietoineen tilaustavasta riippumatta. Ostolaskujen rivitiedot kohdistuvat automaattisesti työnumeron mukaan lähetteille, myyntilaskutukseen ja projektivalvontaan. Yrityksen myyntilaskuttaminen nopeutuu, yksinkertaistuu ja virheet vähenevät. Urakkaa tekevien yrityksien projektivalvonta automatisoituu ja täsmentyy aivan tarviketasolle saakka. LVISNetin kautta urakoitsija voi tehdä myös sähköisiä ostotilauksia suoraan omasta yritysohjelmastaan tukkuun. Suunnitelmallisella sähköisellä tilaamisella urakoitsija varmistaa tilaus- ja viitetietojen oikeellisuuden läpi tilaus-toimitus-laskutusprosessin aina asiakkaan myyntilaskuun ja projektivalvontaan asti.

LVISNet-palvelun hyötyjä:

  • täsmällinen ja automaattinen tarvikkeiden ohjautuminen myyntilaskuille ja projektivalvontaan
    ei ylimääräistä rivitietojen käsinkirjaamista
  • myyntilaskutus nopeutuu ja helpottuu
  • laskutusvarmuus parantuu
  • virheet vähenee
  • kirjanpidon ja sen kustannuksien hallinta parantuu
  • paperitöihin käytetyn ajan määrä romahtaa

LVISNetin kautta yritys voi tehdä sähköisiä ostotilauksia suoraan omasta yritysohjelmastaan tukkuihin. Sähköisellä tilaamisella yritys minimoi ostamiseen kuluvan ajan sekä varmistaa tilaus- ja viitetietojen oikeellisuuden läpi koko tilaus-toimitus- laskutusprosessin aina myyntilaskuun tai työmaaseurantaan asti. Suunniitelmallisella ostamisella ja sähköisellä tilaamisella aikaa säästyy tuottavampiin töihin.

Sähköinen tilausvahvistus on vahvistus vastaanotetusta tilauksesta. Tilausvahvistus on mahdollista saada kaikista tilauksista tilaustavasta riippumatta sähköisesti suoraan yritysohjelmaan.
Yritysohjelmasta riippuen yrityksen on mahdollista päivittää tilausvahvistuksesta ostotilaus jälkikäteen yritysohjelmaan, mikäli ostotilausta ei alun perin oltu tehty suoraan yritysohjelmasta tukkuun. Ajantasainen ostotilauskanta helpottaa materiaaliseurantaa ja automatisoi saapuvien ostolaskujen tarkastusta.

Sähköinen lähete on LVISNet-palvelun uusin sanoma. Lähete on lähes reaaliaikainen tieto siitä mitä on ostettu. Lähete mahdollistaa esimerkiksi ostettujen materiaalitietojen hyödyntämisen mobiilisti jo työmaalla. Sähköiseltä lähetteeltä asentaja saa helposti materiaalitiedot työmääräimelle tai projektivalvontaan. Keikkalaskuttaminen nopeutuu kun työmääräin voidaan kuitata valmiiksi jo työmaalla koska materiaalitieto ovat saatu automaattisesti tukun sähköiseltä lähetteeltä. Asentaja vahvistaa ainoastaan käytetyt yksiköt.
Kysy lisää mahdollisuudesta hyödyntää sähköistä lähete-sanomaa yritysohjelman toimittajaltasi tai LVISNetistä.

Myyntilaskutus on yrityksien raskain ja usein huonoimmin hoidettu rutiini. Omia ostolaskutietoja hyödyntämällä yritys helpottaa ja nopeuttaa oleellisesti myyntilaskutustaan ja projektivalvontaa.
LVISNetin kautta yritys saa tukkujen sähköiset ostolaskut suoraan omaan yritysohjelmaan. Laskut välitetään standardilla OVT-yhteydellä, mikä varmistaa rivi- ja viitetietojen välittymisen oikein yritysohjelmaan. Laskujen rivitiedot välittyvät automaattisesti työnumeron mukaan yritysohjelman lähetteille, laskutukseen ja projektivalvontaan ilman tarvikerivien käsinkirjausta. Sähköiset ostolaskut saapuvat yritysohjelman ostoreskontraan ja ovat ohjattavissa helposti kirjanpitoon ja pankkiin maksuun ilman käsinkirjauksia.
LVISNet välittää sähköiset laskut myös niin sanotusti monijakeluna. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen on mahdollisuus vastaanottaa laskut kahteen eri paikkaan - OVT-muotoiset ostolaskut yritysohjelmaan ja tarpeen mukaan ostolaskut verkkolaskuina esimerkiksi yrityksen kirjanpito-ohjelmaan.

Saatavuuskyselyllä yritys voi tarkistaa reaaliaikaisesti ja nopeasti tuotteiden saatavuuden tukkujen keskusvarastosta tai toimipaikkakohtaisesti yritysohjelmansa kautta.
Kysy yritysohjelman toimittajaltasi miten saatavuuskysely toimii ohjelmistossasi.

TILAA LIITTYMÄ

This website uses cookies to ensure you
the best experience on our website.