OVT-hinnastot

Tukkujen tuote- ja hinnastotiedot päivittyvät LVISNet hinnastopalvelimelle automaattisesti ja ovat ladattavissa asiakasyrityksien käyttöön. Kysy yritysohjelman toimittajalta mahdollisuudesta automaattiseen hinnastojen päivitykseen.

Yritys voi noutaa hinnastot myös tukkujen omilta kotisivuilta: