OVT-hinnastot

Tukkujen tuote- ja hinnastotiedot päivittyvät LVISNet hinnastopalvelimelle automaattisesti ja ovat ladattavissa asiakasyrityksien käyttöön. Kysy yritysohjelman toimittajalta mahdollisuudesta automaattiseen hinnastojen päivitykseen.

Hinnastopalvelin

Yritys voi noutaa hinnastot myös tukkujen omilta kotisivuilta:

This website uses cookies to ensure you
the best experience on our website.