Sopimusehdot

LVISNet-palvelu toimii Itella-konserniin kuuluvan OpusCapitaan rakennetun palvelujärjestelmän kautta. Asiakas on sopimussuhteessa palveluntoimittajan Opuscapita Oy:n sekä Suomen LVIS-Tietoverkko Oy:n kanssa. Suomen LVIS-Tietoverkko antaa asiakkaalle oikeuden käyttää järjestelmää seuraavin ehdoin:

  • Asiakaan tulee noutaa sähköiset laskunsa riittävän usein pystyäkseen maksamaan laskunsa eräpäivään mennessä.
  • Asiakkaan sähköisessä kaupankäynnissä käyttämät tiedot eivät saa olla lain, asetusten eikä hyvän tavan vastaisia.
  • Tämä sopimus ei oikeuta asiakasta toimimaan myyvänä osapuolena LVISNet-palvelussa.

Lisäksi tähän sopimukseen sovelletaan OpusCapita Oy:n yleisiä sopimusehtoja.

LVISNet-liittymän palveluhinnasto

 

LVISNet-liittymän tilaus edellyttää, että asiakas hyväksyy Suomen LVIS-Tietoverkon ehdot sekä palveluntoimittajan Opuscapitan yleiset sopimusehdot ja henkilötietojen käsittelyä koskevan sopimuksen (Data Processing Agreement, DPA).

Opuscapitan henkilötietojen käsittelyä koskeva liite

Voitte hyväksyä sopimuksen (DPA) sähköisesti suoraan Opuscapitan verkkosivuilta osoitteesta: http://www.opuscapita.com/gdpr-information